Het is ons streven om alle Play-in Bezoekers op een optimale wijze gebruik te kunnen laten maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom heeft Play-in een aantal huisregels opgesteld.

Wij verzoeken uw vriendelijk
onze regels te lezen en na te leven.

de Directie


Informatie

Huisregels


Bij Play-in Casino's geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar. Personen onder de 18 jaar, ook onder begeleiding, zijn strafbaar en zullen verzocht worden om het casino te verlaten. Circus Zandvoort staat voor vermaak voor het hele gezin, maar uiteraard geldt voor het casinogedeelte ook een leeftijdsgrens van 18 jaar. Ook hier geldt dat personen onder de 18 jaar, ook onder begeleiding, strafbaar zijn en verzocht zullen worden om het casino te verlaten.

Met het betreden van Play-In Casino gaat u akkoord met onze huisregels.
 • Toegang vanaf de leeftijd van 18 jaar. Een geldig legitimatiebewijs is verplicht.
 • Voeten in of op de automaat en in de geldteruggavebak zijn niet toegestaan. Dit vanuit hygiënisch oogpunt en schade aan de automaten.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een onbeheerde automaat. Let op: andere personen kunnen punten aftikken als u de automaat onbeheerd laat.
 • Het aftikken van punten zonder direct toezicht van een van onze medewerkers is voor uw eigen risico.
 • Het aanwezig zijn in het casino zonder te spelen kan leiden tot het weigeren van de toegang voor bepaalde tijd.
 • Het gebruik of bezit van hard- of softdrugs en/of alcoholhoudende dranken is niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Bij storingen en defecten geen compensatie van tegoeden en gewonnen spellen.
 • Het dragen van een capuchon, hoofddeksel of zonnebril bij binnenkomst is om veiligheids redenen niet toegestaan.
 • Filmen en fotograferen zonder toestemming is verboden bij Play-In Casino.
 • Het videosysteem waakt over uw en onze eigendommen. Bij onregelmatigheden krijgt de politie de beschikking over het opgenomen beeldmateriaal.
 • Heeft u een entreeverbod, dan weigeren wij u de toegang.
 • Wij doen ons best om Play-In Casino schoon te houden; wij verwachten dat u dat ook doet.
 • Aanwijzingen van medewerkers dienen direct te worden opgevolgd, ook in gevallen waarin de huisregels niet voorzien.
 • Onze medewerkers zijn bevoegd zonder opgaaf van redenen u een entreeverbod op te leggen.

De huisregels zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

  Onze medewerkers zijn bevoegd zonder opgaaf van redenen u een entreeverbod op te leggen.